เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลหนองตาด จัดทำโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีเยาวชนตำบลหนองตาดเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 28 กันยายน 2560