เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลหนองตาด นำโดย นายณรงค์  ประพิณ นายกเทศมนตรีและคณะ ,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์