เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


เทศบาลตำบลหนองตาด นำโดย นายณรงค์  ประพิณ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์