เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด


เทศบาลตำบลหนองตาด ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด