เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559  โดยได้รับเกี่ยรติจากนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขีนกีฬาฯ และนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลหนองตาด ในระหว่างวันที่ 15-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองตาด