เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยกองการศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ลาดจอดรถเทศบาลตำบลหนองตาด นำโดย นายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาดและคณะ  เจ้าหน้าที่เทศบาล