เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่


เทศบาลตำบลหนองตาด กองการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนตำบลหนองตาด จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแม่ของแแผ่นดิน พระราชินีนาถฯ นำโดยนายณรงค์  ประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด ซึ่งมีกิจกรรม ปั่นจักยาน ปลูกต้นไม้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณหนองโสน ถึง เทศบาลตำบลหนองตาด