เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 โดยการนำของ ท่าน นายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด