เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนาคุณธรรม (ขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี ๒๕๕๖


    เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการบ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนาคุณธรรม (ขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ช่วงวันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษา) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ได้จัดกิจกรรมขับร้องสรภัญญะ ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์