เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการปลูกไม้ยืนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบที่ ๔


          เทศบาลตำบลหนองตาดได้จัดทำโครงการปลูกไม้ยืนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบที่ ๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๖  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบรีรัมย์  โดยท่านณรงค์  ประพิณ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด  พร้อมคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด  พนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น