เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๖


          เทศบาลตำบลหนองตาด  ร่วมกับ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์  และโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  จัดโครงการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖