เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 46 คน
เดือนนี้ 132 คน
ปีนี้ 481 คน
ทั้งหมด 481 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (16-02-59)


  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559
       เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559  โดยได้รับเกี่ยรติจากนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขีนกีฬาฯ และนายณรงค์ ...
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้ง...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2559
  โครงการ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่
  โครงการน่าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งท...
  โครงการมอบประกาศนียบัตรการศึกษาปฐมวัย
  โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคม
  งานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภ...
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาทรัพยากร...
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
วันแม่แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ