เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ประชาสัมพันธ์งาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาด
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
      

เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาล

 
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประ...
  โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256...
  ตรวจรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบปร...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมฌาปนกิจสงเ...
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
วันแม่แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ 2556
ตามรอยพระราชา [Official MV] : เบิร์ด ธงไชย