เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าหลักศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ -จัดจ้าง
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
- อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
- กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
- ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
- นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
- คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
- สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
- สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
- มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
- ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
- ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
- สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ม.9(8)
- สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8)
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
- แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
- กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2561 ]
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2561 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2560 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 [ 30 มิ.ย. 2560 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 [ 30 มิ.ย. 2560 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 [ 30 มิ.ย. 2560 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๒๐ [ 30 มิ.ย. 2560 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 [ 30 มิ.ย. 2560 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 [ 30 มิ.ย. 2560 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 [ 30 มิ.ย. 2560 ]
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑ [ 30 มิ.ย. 2560 ]
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 29 มิ.ย. 2560 ]
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2560 ]
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15