เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองจอก หมู่ 19-แยกบ้านโคกด่าน หมู่ 18 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ [ 10 มิ.ย. 2556 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาด หมู่ 1 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านมาบสมอ หมู่ 5 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากลาง หมู่ 4 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองตาด อ.เภอเมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2 ) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ 2 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัลลังก์ หมู่ 6 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ 8 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29