เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์หลังเก่า [ 5 มิ.ย. 2557 ]
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองตาด [ 5 มิ.ย. 2557 ]
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง [ 5 มิ.ย. 2557 ]
4 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ [ 5 มิ.ย. 2557 ]
5 ประกาศสอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557 [ 28 พ.ค. 2557 ]
6 สอบราคาจ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ [ 25 เม.ย. 2557 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองป่าช้าสนาธารณประโยชน์ บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 1 เม.ย. 2557 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเข้าสระน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ 1 [ 13 มี.ค. 2557 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาดและห้องส้วมเทศบาล [ 13 มี.ค. 2557 ]
10 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ภายในตำบลหนองตาด จำนวน 22 หมู่บ้าน [ 30 ก.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31