เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 [ 16 พ.ค. 2559 ]
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]
5 ราคากลางโครงการขุดสระน้ำบ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 (สระคึกฤทธิ์) [ 16 พ.ค. 2559 ]
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 20 [ 16 พ.ค. 2559 ]
7 ราคากลางโครงการขุดสระน้ำบ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 (สระน้ำหลังเทศบาล) [ 16 พ.ค. 2559 ]
8 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 - บ้านสระขี้ตุ่น (ช่วงบ้านบัลลังก์น้อย) [ 16 พ.ค. 2559 ]
9 ราคากลางจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 11 [ 17 ก.ค. 2558 ]
10 ราคากลางจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [ 28 เม.ย. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13